به زودی یک حلقه چاه آب آشامیدنی جهت تامین کمبود آب شرب مردم امین شهر حفاری  و وارد شبکه آب این شهر می گردد

آقای مهندس چرخ انداز مدیر عامل شرکت آبفای رفسنجان اعلام کرد : عملیات حفاری این چاه شروع شده و به زودی وارد شبکه آب این شهر می گردد .

 وی گفت :این چاه جابجایی چاه شماره 1  می باشد  و امیدواریم که کمبود آب این شهر را جبران نماید .

همچنین آقای مهندس چرخ انداز از مردم شریف این شهر خواست که با توجه به خشکسالی های سال های اخیر ومحدودیت منابع آب شرب و شیرین در این منطقه ، از مصرف بی رویه آب شرب خود داری نمایند.