به گفته آقای مهندس چرخ انداز مدیر عامل محترم شرکت آبفا رفسنجان ،این سیستم با ظرفیت 40 لیتر بر ثانیه و با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال به منظور حذف آرسنیک از آب چاههای شماره 3 و 4 حومه شرقی در دستور کار قرار گرفته است .

وی گفت : کل تجهیزات خریداری شده و 75 درصد عملیات اجرا و نصب آن انجام شده و به زودی وارد مدار بهره برداری قرار می گیرد .

*روابط عمومی  شرکت آب و فاضلاب رفسنجان *