اهداف و اقدامات

اهداف و اقدامات سال 1393

شماره

شرح هدف

شرح خلاصه اقدامات انجام شده

1

 

سرعت در اجرای پروژه

- تکمیل پروژه های نیمه تمام که موجب تسریع در بهره برداری از پروژه ها خواهد شد.

- واگذاری پروژه مسکن مهر کشکوئیه و بهرمان در قالب قراردادهای pc با همکاری شرکت آب و فاضلاب کرمان.

- برگزاری جلسات منظم دوره ای با مشاورین و پیمانکاران پروژه ها

- برآورد دقیق نیازهای پروژه ها، جهت جلوگیری از دوباره کاری و پیشگیری از ضایعات.

- پیگیری تامین اعتبار و تخصیص به موقع

 


 

2

شفاف سازی اطلاعات

- به هنگام بودن اطلاعات سایت شرکت

- اطلاع رسانی از طریق سامانه های عمومی

-‌ ورود اطلاعات و آمار در وب سایت شرکت

- اعلام آگهی مناقصه ها از طریق وب سایت، پایگاه ملی مناقصات و درج اطلاعات برگزاری مناقصه در سامانه سازمان بازرسی

- امکان مشاهده آخرین قبض و سوابق محاسباتی مشترک از طریق وب سایت شرکت

- ارائه تعرفه های آب بهاء و خدمات مشترکین و مراحل ارائه خدمات در وب سایت شرکت

 

 

 

3

کاهش هزینه های اجرائی

-‌ جلوگیری از خریدهای غیرضروری

- بازنگری طرحها در جلسات کارشناسی

-انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت اجرای پروژه ها

- فروش دارائیهای مازاد از طریق برگزاری مزایده با طی روال قانونی و اداری

- انجام پروژه ها در حداقل زمان جهت صرفه جویی در هزینه ها

- شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز و تبدیل آنها به انشعابات مجاز

 


4

افزایش بهره وری

- برون سپاری فعالیتها و نظارت بر عملکرد

- شرکت در دوره های آموزشی کاربردی با همکاری شرکت آب و فاضلاب کرمان و رفسنجان.

-‌ پیگیری وصول مطالبات

- بهبود فرآیندها و تسریع در امور مالی و پرسنلی با ارتقا نرم افزار پرسنلی با همکاری شرکت آب و فاضلاب کرمان

- نصب سیستم نرم افزاری اتفاقات.