تاریخچه

سابقه آب آشاميدني و لوله‌كشي آن در رفسنجان به سال 1338 باز مي‌گردد كه در آن زمان آب آشاميدني به وسيله 3 حلقه چاه كه فعلاً در محدوده مركزي شهر قرار گرفته و از مدار خارج شده‌اند تأمين و آب استحصالي از اين چاه‌ها با شبكه‌اي به طول 45 كيلومتراز لوله‌هاي چدني و PVCو فلزي به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد.
شركت‌هاي آب و فاضلاب بر طبق قانون مصوب 11/10/1369 مجلس شوراي اسلامي به منظور ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات مرتبط با تأمين و توزيع آب سالم و بهداشتي مصرف‌كنندگان آب شهري و همچنين جمع‌آوري، انتقال و تصفيه و دفع فاضلاب در محدوده قانوني شهرها تشكيل شده‌اند. به دنبال تصويب قانون فوق پس از تشكيل شركت آب وفاضلاب استان كرمان در مورخ 11/11/70 امور آب و فاضلاب رفسنجان طي صورتجلسه‌اي با كليه مسئوليت‌ها وتاسيسات موجود از شهرداري رفسنجان به شركت آب وفاضلاب استان كرمان انتقال يافت.
و نهايتاً در سال 87 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،  امور آب و فاضلاب رفسنجان به همراه 10 شهر ديگر را در کشور با توجه به عملكرد مطلوب، ميزان درآمد و ساير موارد جهت ادامه فعاليت‌هاي خود تحت عنوان شركت‌هاي تبصره 2  انتخاب نمودند.

اما در ابتدای سال 1399 با ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی ، حوزه فعالیت این شرکت از آب و فاضلاب شهرهای رفسنجان و انار به سطح کل شهرستان رفسنجان و انار ( اعم از بخش های روستایی و شهری ) تغییر یافت