آقای مهندس چرخ انداز مدیرعامل محترم شرکت آبفای رفسنجان گفتند : عملیات حفاری چاه جدید رفسنجان به منظور جبران  بخشی از کمبود آب شرب شهر رفسنجان در حال انجام است .

این چاه که به عمق 270 متر حفاری و با لوله 14 اینچ جدار گذاری می گردد ، تا مرحله راه اندازی هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه شده است . مبلغ 6 میلیارد ریال آن جهت حفاری از منابع دولتی و مابقی از محل اعتبارات داخلی شرکت تامین و هزینه می گردد .

لازم به توضیح است جهت راه اندازی این چاه مقدار 1 کیلومتر خط برق با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال و 1 کیلومتر خط انتقال آب با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال اجرا شده است.