آقای مهندس حسین چرخ انداز مدیرعامل شرکت آبفا شهرستان رفسنجان

?  به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات آبرسانی به مردم شریف شهر رفسنجان با تلاش  پرسنل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان یک حلقه چاه با آب دهی ۳۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تامین آب شهر افزوده شد.

? عمق حفاری چاه ۲۸۰ متر پس از اجرای ۵۵۰ متر خط انتقال آب با لوله ۲۵۰ پلی اتیلن و اجرای ۵۰۰ متر خط انتقال برق  با دبی ۳۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره برداری شد.

? به منظور جبران کم آبی در فصل تابستان از ابتدای خرداد تا کنون ۳ حلقه چاه با دبی ۹۰ لیتر بر ثانیه به منابع تامین رفسنجان افزوده شد.

? همچنین برای جبران کمبود آب شهر صفائیه و هشت قریه دو حلقه چاه در حال حفاری می باشد ان شاءالله بزودی وارد مدار بهره برداري خواهد شد.

? مناقصه حفر چهار حلقه چاه دیگر برای شهر جوادیه الهیه و چند روستا در حال برگزاری است و بزودی پیمانکار مشخص و حفاری چاهها شروع خواهد شد.

? از شهروندان محترم درخواست می شود در مصرف آب  صرف جویی کنند.