در روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 جناب آقای دکتر جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی

بادیدی از روند پیشرفت حفاری چاه شماره 30 رفسنجان داشتند.

در این بازدید که به همراه مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان آقای مهندس چرخ انداز و معاون بهره برداری

شرکت آب و فاضلاب رفسنجان آقای مهندس رنجبر انجام گرفت ، آقای دکتر جلالی در جریان مراحل حفاری چاه های

رفسنجان قرار گرفتند.