مورخ 25 خرداد 1402 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به همراه جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم سپاه و جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی از خط انتقال با قطر 355 نوق بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرایی این طرح قرار گرفتند

گفتنی است طرح انتقال آب به مجتمع نوق از محل طرح اعتبار محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی سپاه در حال اجرا است