.

🔹با وارد شدن ۳ حلقه چاه به مدار بهره برداری ۷۰ لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهر رفسنجان افزوده شد.

🔹با توجه به افزایش بی سابقه دما و تداوم گرمی هوا مصرف آب شرب به شدت افزایش پیدا کرده که این امر منجر به افت فشار آب در برخی از مناطق شهر شده است.

🔹به منظور کاهش افت فشار و جلوگیری از قطعی آب مجوز حفر ۵ حلقه چاه دریافت گردید که در حال حاضر ۳ حلقه چاه به عمق ۲۷۰ متر پس از حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری شده و ۷۰ لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهرستان افزوده شده است.

🔹 ۲ حلقه چاه دیگر نیز مراحل حفر آنها به پایان رسیده و پس از تجهیز و اجرای خط برق وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

🔹با توجه به عمق ۲۷۰ متری چاه های جدید، حفر چاه به منزله موجود بودن آب نمی باشد،
آب استحصال شده از عمق ۲۷۰ متری نشان دهنده وخیم بودن منابع تامین آب است.

🔹شرکت آبفا تمام تلاش خود را در راستای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از کم آبی انجام می دهد ولی این امر بدون همیاری شهروندان امکان پذیر نیست زیرا با توجه به تداوم گرمی هوا، مصرف آب بیش از تولید است و کماکان با کمبود آب مواجه هستیم.

🔹صرفه جویی به معنای مصرف نکردن آب و یا استفاده نکردن از کولر آبی نیست بلکه به این معنی است که در زمان استفاده از کولر حتما از دور کند کولر استفاده شود و با نصب سایه بان بر روی کولر علاوه بر صرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف آب کارایی کولر نیز افزایش می یابد.

🔹در رابطه با آبرسانی به ساختمان های چند طبقه، ساکنین محترم این ساختمان ها جهت جلوگیری  از افت فشار و  قطعی آب از منبع ذخیر در ساختمان استفاده کنند و همچنین در زمان فصل گرما که با افت فشار رو به رو هستیم تانکر ذخیره آب در ساختمان در طبقه همکف یا زیر زمین نزدیک درب ورودی  داشته باشند که به وسیله آبرسانی سیار توسط شرکت آبفا، تانکر مربوطه پر شود‌.

🔹یکی از دلایل افت فشار  آب در برخی از مناطق شهر استفاده شهروندان از پمپ های غیر مجاز است که مستقیم به روی شبکه نصب کرده اند که این امر علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، تخلف نیز محسوب می گردد.

🔹در این راستا با همیاری دادستانی پلیس آب فعال شده و تمام پمپ های غیر مجاز با همکاری نیروی انتظامی جمع آوری می شود همچنین با ساخت و ساز هایی در پیک تابستان از آب شرب استفاده می کنند برخورد خواهد شد.