با تعویض لوله های آبده چاه شماره ۳ مجتمع نوق ، چاه مذکور مجدد راه اندازی و به شبکه آبرسانی متصل گردید .

به گزارش  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب رفسنجان ؛
رئیس اداره بهره برداری و توسعه آب ، از تعویض لوله‌های  آبده چاه شماره ۳ مجتمع نوق و رفع کدورت ایجاد شده در آب شرب منطقه خبر داد و گفت: با راه اندازی و اتصال مجدد این چاه به شبکه آبرسانی، حدود ۲۵۰۰ مشترک شرکت آبفا رفسنجان  از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گردیدند .

مهندس محمد حسین رنجبر افزود : باتوجه به افت فشار آب استحصالی و کدورت آب چاه شماره ۳ مجتمع نوق ، مشخص شد پوسیدگی بوجود آماده در لوله های آبده باعث ایجاد کدورت بوده است. لذا نسبت  به تعویض تمام لوله های  ابده چاه اقدام گردید،  و  چاه مذکور مجدد راه اندازی و به شبکه آبرسانی متصل گردید.

وی؛ هزینه اجرای این عملیات را حدود ۴/۸  میلیارد ریال اعلام کرد .