محمود نظری معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب رفسنجان  اظهار داشت:
سامانه تلفنی ( ۱۲۲ ) یک پل ارتباطی میان مردم و شرکت آب و فاضلاب می باشد که مطالبات
و شکایات شهروندان را رسیدگی می نماید.
وی افزود: خدمات و سرعت پاسخگویی این سامانه برای جلب نظر و تکریم شهروندان نسبت به قبل افزایش یافته است.

نظری عنوان کرد: از ابتدای سال جاری پاسخگویی به تماس ۴ هزار و ۷۵۷  شهروند رفسنجانی با سامانه ۱۲۲ صورت گرفته است.

وی افزود :مرکز سامانه ارتباطات مردمی (۱۲۲) شرکت آب و فاضلاب استان به صورت شبانه روز و همچنین شماره تلفن ۳۴۲۸۱۰۰۰ شرکت آبفا رفسنجان آماده ارائه خدمات به مشرکین می‌باشد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب رفسنجان