به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی و ارائه خدمات آبرسانی مطلوب به مردم شریف شهر رفسنجان ،  یک حلقه چاه با آبدهی ۲۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شهر  افزوده شد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان در این زمینه گفت: با تلاش کارکنان خدوم شرکت آب و فاضلاب رفسنجان حفر و تجهیز یک حلقه چاه انجام و با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره‌برداری شد .

حسین چرخ انداز در خصوص مشخصات فنی چاه مذکور گفت : برای بهره برداری از این چاه ۱۳۰۰ متر خط برق ، ۲۷۰ متر حفاری و ۱۴۵۰ متر خط انتقال اجرا شد

وی در پایان از شهروندان فهیم شهرستان خواست : با مصرف بهینه آب ، قدردان این نعمت الهی باشیم .