.

حسین چرخ انداز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به همراه مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از پروژه خط انتقال آب خلیج فارس  بازدید کردند.
 در جریان این بازدید مسیر اجرای خط انتقال آب از خط اصلی بطرف مخازن ذخیره آب رفسنجان مشخص شد .
پیش بینی میشود  اجرای خط انتقال با  لوله ۸۰۰ چدن داکتیل بطول ۷۰۰ متر از خط اصلی آب خلیج فارس بطرف مخازن ذخیره آب شهر رفسنجان بزودی اجرا شود.